Embassy of Turkey in Kyrgyztan

Embassy of Turkey in Kyrgyztan
00 996 312 90 59 00
00 996 312 90 99 12 / 90 99 13
http://bishkek.emb.mfa.gov.tr
embassy.bishkek@mfa.gov.tr
Moskovskaya 89
Useful information for Kyrgyzstan citizens traveling to Turkey
Share